Cu ce ne ocupăm

Serviciile noastre

Alpha Plan vă oferă o gamă largă de servicii de înaltă calitate. Echipa noastră este formată din experți în domeniul topografiei, care utilizează cele mai recente tehnologii și echipamente pentru a furniza servicii precise și eficiente.

Cadastru

Cadastru

Înregistrăm proprietăți în registrele de cadastru și carte funciară.

Delimitări de teren

Delimitări de teren

Ajutăm la stabilirea granițelor proprietății în baza coordonatelor.

Intabulare

Intabulare

Implică înscrierea unui bun pentru prima dată în sistemele de evidență națională (nu s-au mai efectuat anterior lucrări de cadastru).

Alipire & Dezmembrare teren

Alipire & Dezmembrare teren

Include totalitatea operațiunilor întreprinse pentru a diviza un imobil în două sau mai multe imobile.

Evaluarea proprietăților

Evaluarea proprietăților

Oferim servicii de evaluare și expertiză a proprietăților imobiliare.

Extras Carte Funciară

Extras Carte Funciară

Implică interogarea sistemului de evidență care oferă extrasul de carte funciară necesară în diverse situații.

Materializare puncte

Materializare puncte

Reprezintă rezultatul operațiunilor de identificare/reperare a punctelor în teren pe baza coordonatelor.

Modificare limite & suprafață

Modificare limite & suprafață

Acest proces este, de obicei, rezultatul alipirii sau a dezmembrării unor terenuri.

Monitorizare de construcții

Monitorizare de construcții

Efectuăm măsurători periodice ale construcțiilor pentru a detecta eventuale schimbări sau deplasări.

Proiectare topografică

Proiectare topografică

Elaborăm planuri și proiecte de topografie necesare în diverse domenii.

Releveu

Releveu

Ajutăm la crearea planului interiorului unei construcții sau a unui apartament.

Ridicări topografice

Ridicări topografice

Presupune determinarea pozițiilor, formelor și dimensiunilor elementelor în teren, pe suprafața dată.

Consultanță & Asistență

Consultanță & Asistență

Oferim consultanță și asistență în probleme de cadastru și geodezie și în procesul de achiziționare de bunuri imobile.

Trasare

Trasare

Ajutăm cu transpunerea în teren a unui proiect întocmit cu diverse scopuri.

Nu știi ce să alegi?

Suntem aici să ajutăm la luarea celei mai bune decizii.